Čuvaj svoju dušu
jer ona je
kamen temeljac
tvog hrama
Znaš
Nega iznutra je
Izrazito važna
Strašno važna
Najvažnija
Zato čuvaj svoje
unutrašnje Biće,
Voli to svoje
drugo "Ja"
I seti se da ga nekad
čuješ, ali onako
stvarno čuješ
I saslušaš i
daš mu na značaju
Ne dozvoli da
budeš gluva
za vapaj Sebe u Sebi
Neguj se iznutra
I čuvaj svoju dušu
Jer ona je
kamen temeljac
tvog hrama