Tvoje srce je
pored tvog
uma ono
Najvrednije
što imaš
I što ćeš
ikada imati
I ne znam
da li više
vredi kao
brušeni
ili nebrušeni
Dijamant
I zato moraš
da ga čuvaš
ali ne i da ga
Ne koristiš
I molim te
Zapamti da je
samo sa Umom
ono Potpuno
I jedno bez
drugog ne
mogu