Znaš
ako isključiš
svoje Srce
postaćeš
poput prazne
čaure
I više nećeš
moći da
osećaš ni ono
lepo jer si
iz mera
predostrožnosti
Blokirala sve
ono ružno
A kada umrtviš
Srce, umire i Um
A ako nemaš
jedno ili
drugo
A naročito
ako ostaneš
bez oba
Ostaješ i bez
Sebe
A ako Sebe
Izgubiš
Reci mi,
kome ćeš?