Hej ti
kojoj ovo
pišem i do
koje snažno
želim da
doprem
Nadam se
da si svesna
da si snažnija
nego što
misliš
I da si jača
od svih
svojih
strahova
uključujući
na prvom
mestu Njega
I da ćeš
shvatiti da si
tvoja snaga Ti
I da ćeš umeti
da istu I iskoristiš
da bi došla sebi
Jer nisi sama
Imaš se
To nemoj nikada
da zaboraviš!

P.S. "Bolje biti usamljeni vuk nego nečija ovca."

Mislite o tome 💛