Jednom
kada odlučiš
videćeš da je
borba za slobodu
sama po sebi
Sloboda
I jednom
kada shvatiš
da samo ti
možeš da je
samoj sebi
podariš
ili oduzmeš
I da o tvojoj
slobodi ne
odlučuje niko
osim tebe same
Samo tada ćeš
biti dovoljno snažna
da izađeš iz kaveza
I dovoljno svesna
da razumeš
da si i taj kavez
samoj sebi sačinila
Sagradila ga od
straha
laži
brige
tuge
konvencija
Izađi iz njega 🕊️