Znaš li da
ako pustiš
svoje cveće
da bude
bez hrane
i vode i ako
mu ne daš
dobre zemlje
ono će se
malo po malo
gasiti i na kraju
uvenuti
A ako se pitaš
šta je tvoje
Cveće
Reći ću ti ja
Tvoj je um
tvoj vrt
a tvoji su
Srce i duša
najlepši
cvetovi
koje ćeš ikada
u životu imati
Dati su ti po
Rođenju
I moraš ih
Čuvati
Jer ako im
ne daš hrane
Ni vode
Ni dobre zemlje
Oni će uvenuti
A sa njima ćeš
Draga moja
Uvenuti i ti