Kavez je kavez
Bio on zlatan
Srebrn
Ili cvećem obavijen
Kavez je kavez
od slobode te krije
Ne daj se zavarati
ako je velik i
naizgled prostran
Kavez je kavez
i po njemu ćeš tumarati
dok ne odlučiš
da kažeš dosta