Leptir je sve
I jajašce
I larva
I gusenica
I čaura
Transformacija
Metamorfoza
Preporod
Sloboda
Evolucija
Psiha je leptir
Telo je leptir
I duša je leptir
I nemoj da
odbacuješ
promene
Voli svaki deo
procesa
Evolucije
Voli i jajašce
I larvu
I čauru
I gusenicu
Jer da nema njih
Ne bi bilo ni leptira
A leptir si ti
Raširi krila
I poleti 🦋