-Zvezde imaju životne faze, kroz koje prolaze, kao i druga organska bića. Njen proces razvijanja i života završava se procesom umiranja, kada se ona pretvara u “belog patuljka”. To znači da je iskoristila sve što joj je bilo potrebno za proces nuklearne fuzije i pretvorila se u veliki grumen koji emituje svetlost, a kada jednom prestane da svetli – to je zauvek.
-Nemaju sve zvezde iste procese kroz koje prolaze “u toku života”. Naime, masivne zvezde imaju i period pre pretvaranja u “belog patuljka”. Tada prolaze kroz fazu lančanih reakcija. Masivne zvezde u ovoj fazi sagorevaju sve preostale materije, a velika brzina odvijanja ove reakcije izaziva eksploziju. Upravo ova reakcija se naziva supernova.
– Neke zvezde se ipak nikad ne ugase. Ove zvezde, koje – umesto da se ugase – prolaze kroz proces degeneracije, nazivaju se neutronskim.
Neutronske zvezde je lako prepoznati jer se oko njih prelama svetlost.
– Sunce je jedna od najvećih zvezda, ali postoje i zvezde koje su i do 100 puta veće.

Ovo 👆 je tekst preuzet sa sajta edukacija.rs, iz teksta "Čudesne činjenice o zvezdama" 🌠
Da li primećuješ da postoje zvezde koje se nikada ne gase? Hej, pa to ti Univerzum poručuje da nije sve tako crno! Budi kao neutronska zvezda! Pokreni se i #dodjisebi 🤞Pokreni sopstvenu revoluciju ❤️