𝙋𝙤[𝙠𝙧𝙚𝙣𝙞] 𝙨𝙚

Za početak početka
I početak kraja
agonije u kojoj si
Možda, ali samo
možda dovoljno je
da kreneš
da se pokreneš
Kreni napred
Kreni u sunce
Kreni u slobodu
U ljubav
U radost
U sreću
Kreni u život
Probudi svoju
zaspalu snagu
I pokreni heroinu
svog detinjstva
Iz sebe
Iz srca i uma
I daj joj krila da
se vine u raskošne
visine