𝙊[𝙨𝙫𝙚𝙨𝙩]𝙞 𝙨𝙚

Osvesti sebi
da imaš svest
o tome koliko je važno
da budeš svesna
šta sve može da
se desi ako nesvesno
toneš sve dublje i dublje
Probudi se sada
Ovog trenutka
jer ako nastaviš spavaš
nećeš više nikada moći
da se probudiš
Osvesti se
jer ako nastaviš da
nesvesno tumaraš
hodnicima tame
zauvek ćeš ostati u ponoru
U toj crnoj rupi punoj
gnoja
I suza
I krvi
I znoja
Neosvešćena
Izgubljena
Uplašena
I sama
A niko ne zaslužuje
takav život
A znam da znaš
da nisi sama
Imaš sebe, ej
Imaš mene
Imaš druge poput sebe
Osvesti sebi
da imaš svest
o tome koliko je važno
da budeš svesna