Znaš
što čvršće
držiš šake
stegnute u pesnice
manje su šanse
da ti nešto novo
dođe u ruke
Što veći gard imaš
manje je prilika da
naučiš da osećaš
Što više crnih misli
i straha gomilaš
U sebi
Sve ćeš dalje od
spokoja biti
Zato dopusti sebi
da otpustiš
I bol
I strah
I tugu
I suze
I težinu u grudima
Dopusti da se setiš
Kako izgleda osmeh
I da osetiš slobodu
Opet