Oslobodi se
jer dosta je
Progovori
molim te
Skini taj
bar - kod
sa sebe
Jer tvoj
Život
nema cenu
I tvoje zdravlje
nema cenu
I tvoj mir
nema cenu
I tvoja snaga
nema cenu
I tvoja sreća
nema cenu
Skini te
konopce
okove
lance
i katance
sa svojih ruku
sa svog vrata
sa svog srca
Jer nemi krik
nikada neće
I ne može
zameniti
Frekvenciju
Vriska
Oslobodi se
jer dosta je
Progovori
molim te
I čućeš kako
Dolaziš sebi