Kada kažem
da obrišeš
Suze
Ne mislim
pod time
Imperativno
Nemoj plakati
U redu je
da plačeš, znaš
U redu je da
pustiš da ti
Suze operu
Dušu i
U redu je da
sve što te muči
Otpustiš kroz
Plač i zato
Plači i plači
I isplači se
Isplači tu muku
Da se ne spusti
Na grlo pa na
želudac
Da se ne razboliš
Ali jednom
Kada isplačeš
Sve
Obriši suze
Molim te
I dođi sebi.