Možda ti je
nekada teško
da mi poveruješ
kada kažem da
Te razumem
I da umem da
Osećam sve
ono što
I ti osećaš
I da umem da
čujem sve ono
što želiš
da kažeš a
nikada ne uspeš
da izgovoriš
I da umem da
vidim sve ono
što pokušavaš
da sakriješ
od ljudi
Ali
Oči te odaju
I uzdah te odaje
I suza te odaje
I jecaj te odaje
I ruke te odaju
I pognuta glava
I srce i um
I znam koliko
je teško to
Dvoje učiniti
skladnim
Ali molim te
da pokušaš
Da smogneš
Snage
I dozvoliš srcu
da povede um
Putem ljubavi
Putem kojim češ
Doći sebi