Nije imperativ
Molba je
jer molim te
da se
oslobodiš
i svojih
i tuđih
predrasuda
i svih
društvenih
normi i
konvencija
I shvatiš da
nije važno
šta će reći
svet
zato što svet
ne zna kroz
kakve muke
prolaziš i
šta si preko
leđa morala
da prevališ
Svet ne zna
i zato uvek
nešto govori
I svi nešto
govore
A samo ti
Ćutiš
misleći da je
sramota i
da se nikog
ne tiče
E pa
Evo mene
se tiče
Tiče me se
Dođi sebi
Nije imperativ
Molba je
Molim te
Ne budi
samoj
Sebi
Rob