Znam da
je previše
onog
što se mora
poneti
I na duši
i na koži
i na leđima
A duša
umorna
i ostarela
čak i kad joj
nije vreme
A koža suva
i ispucala
Krvava
od težine
i grubosti
nečijih ruku
A leđa
zbog
straha
i bola
povijena do poda
i od težine glave
pognute
od srama
i od bremena
koje krhka
kičma nosi
Zato probaj
da dođeš sebi
i dobićeš snagu
da podigneš glavu
I breme će samo
Spasti s leđa