Koliko
si puta
čula
da treba da
Ćutiš
baš onda
kada skupiš
Hrabrost da
vrisneš o svemu
Koliko
si puta
čula
"ćuti, sramota je"
baš onda
kada si
smogla snage
da izustiš
sve što te boli
I koliko si puta
zbog svega toga
samu sebe
Ućutkivala
I time se
kažnjavala
više nego
što je
iko ikada
mogao da te kazni?