Hej ti
Ostavi se na miru
Ne sili se
Ne maltretiraj se
Balon ako se
prenaduva
Pući će
I kanap ako se
prenapregne
Pući će
Pa i struna bi
pukla ako bi bila
napeta kao ti sada
Udahni duboko
Broji do 4
Izdahni
Pa tako u krug
Sve će se srediti
Uvek se sredi
Samo veruj
I ne sili se ❣️